het verhaal van Calon Arang


The story of Calon Arang

Het verhaal van Calon Arang is een traditionele Balinese legende die van generatie op generatie is doorgegeven op Bali. Het is een verhaal over macht, wraak en uiteindelijk verlossing.

 

Hier is het verhaal:


Calon Arang was een krachtige en gevreesde heks die in een dorp op Bali woonde. Ze stond bekend om haar duistere magie en haar vermogen om met geesten te communiceren. Ondanks haar vaardigheden werd ze gemeden en gevreesd door de dorpelingen vanwege haar kwaadaardige daden en sinistere reputatie.

 

Calon Arang had een mooie dochter genaamd Ratna Manggali. Ratna was vriendelijk en onschuldig, in tegenstelling tot haar moeder. Ze werd geliefd door de dorpelingen, die haar zagen als een slachtoffer van de kwade wegen van haar moeder. Calon Arangs hebzucht en wreedheid kenden geen grenzen. Ze beoefende zwarte magie en gebruikte die vaak om de dorpsbewoners kwaad te doen, wat ziekte en dood onder hen veroorzaakte.

 

Naarmate de daden van Calon Arang steeds boosaardiger werden, werden de dorpelingen wanhopig om haar te stoppen. Ze zochten de hulp van een krachtige en wijze priester genaamd Mpu Bharadah. Mpu Bharadah stond bekend om zijn kennis van witte magie en zijn vermogen om duistere spreuken tegen te gaan.

 

Mpu Bharadah stemde ermee in om de dorpelingen te helpen en bedacht een plan om Calon Arang te verslaan. Hij vroeg Ratna om het hol van haar moeder binnen te dringen en het magische boek te stelen dat haar duistere spreuken bevatte. Ratna, gemotiveerd door haar verlangen om haar dorp te redden, stemde in met de riskante taak.

 

Ratna slaagde erin het boek uit de bezittingen van haar moeder te stelen. Toen Calon Arang de diefstal ontdekte, ontstak ze in woede en ontbond ze haar meest destructieve spreuken op het dorp. Maar Mpu Bharadah was voorbereid. Hij gebruikte zijn eigen magie om de spreuken van Calon Arang tegen te gaan en zo de dorpelingen te beschermen.

 

Er ontstond een hevige strijd tussen Calon Arang en Mpu Bharadah. Uiteindelijk bleek de witte magie van Mpu Bharadah sterker te zijn en slaagde hij erin Calon Arang te verslaan. Echter, in haar laatste momenten vervloekte Calon Arang het dorp, waardoor er een dodelijke epidemie onder de dorpelingen uitbrak.

 

Beseffend hoe ernstig de vloek was, bedacht Mpu Bharadah een ander plan. Hij gaf de dorpelingen de opdracht om een groot offer te brengen van voedsel en bloemen, die ze op een platform in het midden van het dorp plaatsten. Vervolgens voerde hij een krachtig ritueel uit, waarbij hij zijn magie gebruikte om de offers te transformeren in een monsterlijk feestmaal voor Calon Arang.

 

Toen de geest van Calon Arang het feestmaal naderde, werd ze overweldigd door haar eigen hebzucht en at ze het voedsel op. Dit veroorzaakte dat haar geest opzwol en uiteindelijk ontplofte, waarmee de vloek die ze over het dorp had uitgesproken, werd verbroken. Met de vloek van Calon Arang opgeheven, eindigde de epidemie en was het dorp eindelijk vrij van haar kwaadaardige invloed.

 

Het verhaal van Calon Arang dient als een waarschuwend verhaal over de gevolgen van hebzucht, macht en duistere magie. Het benadrukt ook het belang van moed, opoffering en de overwinning van goed over kwaad. De legende blijft een integraal onderdeel van de Balinese cultuur en wordt vaak uitgevoerd via traditionele dans en theater.