de legende van dewi danu en het  batur meer


Legend of Dewi Danu and Lake Batur

De legende van Dewi Danu, de godin van het meer en de rivieren, is een belangrijk verhaal in de Balinese cultuur, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van water en irrigatie in het agrarische landschap van het eiland. Hier is het verhaal:


Lang geleden, in het weelderige en vruchtbare land van Bali, waren de mensen afhankelijk van de zegeningen van de goden en godinnen om overvloedige oogsten en een welvarend leven te verzekeren. Een van de meest vereerde godinnen was Dewi Danu, de bewaakster van de meren en rivieren.

 

Geloofd werd dat Dewi Danu woonde in het serene Baturmeer, een groot vulkanisch kratermeer, omringd door weelderige groene heuvels. Haar aanwezigheid werd gevoeld in het glinsterende water dat de rijstterrassen en velden in stand hield, als de levengevende bron van water waarop de landbouw van Bali vertrouwde.

 

De legende vertelt over de oorsprong van Dewi Danu, die teruggaat naar een nederig dorp nabij het meer. In dit dorp woonde een mooie en goedhartige vrouw genaamd Danu, die bekend stond om haar vrijgevigheid en medeleven. Haar liefde voor haar gemeenschap was ongeëvenaard en ze spendeerde haar dagen met het helpen van degenen in nood.

 

Op een dag, terwijl Danu water uit het meer aan het verzamelen was, ontmoette ze een mysterieuze oude man die leek hulp nodig te hebben. Danu bood hem zonder aarzeling water en voedsel aan. De oude man, die niemand minder was dan Heer Vishnu in vermomming, was diep geraakt door Danu's onbaatzuchtigheid en vriendelijkheid.

 

Uit dankbaarheid voor haar vrijgevigheid onthulde Heer Vishnu zijn ware gedaante aan Danu en verleende haar de goddelijke status van een godin. Hij noemde haar Dewi Danu, de bewaakster van de meren en rivieren, en vertrouwde haar de verantwoordelijkheid toe om te zorgen voor een gestage stroom water naar de velden en tuinen van Bali.

 

Dewi Danu nam haar rol serieus. Ze waakte over de waterbronnen, ervoor zorgend dat ze schoon en overvloedig bleven. Balinese boeren brachten haar gebeden en offers, op zoek naar haar zegeningen voor welvarende oogsten. Tempels werden ter ere van haar gebouwd, waaronder de iconische Ulun Danu Beratan-tempel aan de oevers van het Beratanmeer.

 

Het verhaal van Dewi Danu blijft van generatie op generatie worden verteld, als een herinnering aan de diepe verbinding tussen het Balinese volk en de natuurlijke hulpbronnen die hun manier van leven in stand houden. Haar aanwezigheid wordt gevoeld tijdens tempelceremonies en rituelen die zijn gewijd aan waterbehoud en irrigatie, waarbij het belang van verantwoordelijk beheer van het natuurlijke milieu van Bali wordt benadrukt.